våra föreläsningar

Våra föreläsningar

Det går bra att beställa föreläsningar utifrån boken Bit inte ihop! sätt gränser på jobbet.  Föreläsningarna kan beställas till en blandad målgrupp (både kvinnor och män).

Tid: Lämplig tid för föreläsning, inklusive diskussion är 1–1,5 tim.

Kostnad: 10 000 kr (+ moms). För ideella föreningar: 6000 kr (+ moms). För föreläsningar utanför Storstockholm tillkommer kostnad för resa och traktamente.

Boken Bit inte ihop! sätt gränser på jobbet kan i samband med våra föreläsningar beställas till det rabatterade priset 150 kr/ex till åhörarna.

Vi erbjuder följande föreläsningar:

• Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet En föreläsning som bygger på boken Bit inte ihop! sätt gränser på jobbet och som sammanfattar kvinnors villkor på jobbet, synliggör de strukturella problem som drabbar kvinnor i arbetslivet, förklarar vad de beror på och diskuterar hur de kan åtgärdas. Du får konkreta tips om hur du kan tackla härskartekniker och sexuella trakasserier på jobbet.

• Kvinnors lön – därför är den lägre Denna föreläsning sammanfattar och analyserar orsakerna till kvinnors lägre lön, ger en inblick i dina rättigheter enligt lag och konkreta tips på hur du/vi kan agera: Så förbereder du dig för ditt lönesamtal och Så kan vi förändra tillsammans!

• Sluta stressa! – hantera inre och yttre stress En föreläsning som utifrån ett genusperspektiv sammanfattar arbetsmarknadens utveckling i relation till hur den påverkat stressen på jobbet. Föreläsningen presenterar redskap för att hantera såväl inre stress (kunskap om stresshantering, bråttom-beteende, perfektionism och värderad riktning) som yttre stress (kunskap om arbetsgivarens skyldighet att att förebygga psykosocial stress samt verbala strategier).

• Härskartekniker och feministiskt självförsvar Därför är en feministisk kritik arbetsmarknaden relevant. Hur förminskas du av härskartekniker på ditt jobb? Vi presenterar härskarteknikerna: Osynliggörande, Påförande av skuld och skam, Dubbelbestraffning, Förlöjligande, Undanhållande av information, Splittring och Våld/Hot om våld samt redskap för att hantera dem mentalt, verbalt, fysiskt och politiskt.