Våra kurser

  • kursbild6_webb
  • kursbild1webb
  • kursbild2webb

[kursbilder]

Våra kurser
Bit inte ihop! är kurser där deltagarna får information för att se strukturer, tid till att reflektera över sin egen vardag och utrymme att genomföra konkreta övningar för att hantera situationen.

NYHET: Nu finns Bit inte ihop! Härskartekniker som en webb-kurs. Du har tillgång till kursen från din dator eller surf-platta!

Vi erbjuder egna kurser med följande innehåll (mer om varje kurstema hittar du här):

Bit inte ihop! Härskartekniker – upptäck och tackla dem på jobbet

Bit inte ihop! Stresshantering – hantera inre och yttre stress 

Bit inte ihop! Kvinnors lön – därför är den lägre. Rusta dig för lönesamtalet

Bit inte ihop! Sexuella trakasserier, våld och hot 

Bit inte ihop! Kvinna och ledare 

Bit inte ihop! Systerskap – förändra tillsammans

Samtliga Bit inte ihop!-kurser innehåller kunskap om dina rättigheter på jobbet samt konkreta övningar på att hantera fysiska och verbala kränkningar, utifrån gruppdeltagarnas erfarenheter.

Vi skräddarsyr i förekommande fall innehållet i kurserna utifrån beställarens behov. Det kan till exempel handla om utsatthet för hot och våld i en specifik bransch eller konfliktlösning på en arbetsplats.

Bit inte ihop! finns som  endagskurs och en tretimmars kortkurs.

Vi har även möjlighet att erbjuda längre kurser: terminskurstredagarskurs samt föreläsningar.