kursinnehåll

  • kursbild6_webb
  • kursbild1webb
  • kursbild2webb

[[kursbilder]]

Mer om kurserna

Vi erbjuder sex olika Bit inte ihop!-kurser:

Feministiskt självförsvar och Härskartekniker 

Teori som ingår i detta pass: Sammanfattning av kvinnors villkor på arbetsmarknaden vad gäller, lön, karriär, arbetsmiljö och obetalt hemarbete. Därför är en feministisk kritik arbetsmarknaden relevant. Hur förminskas du av härskartekniker på ditt jobb? Vi presenterar härskarteknikerna: Osynliggörande, Påförande av skuld och skam, Dubbelbestraffning, Förlöjligande, Undanhållande av information, Splittring och Våld/Hot om våld samt redskap för att hantera dem verbalt. Vi jobbar i workshop-form där vi varvar teoretiska presentationer, diskussioner, fysiskt försvar och rollspel. Kursen riktar sig enbart till kvinnor.

Stresshantering – hantera inre och yttre stress

Teori som ingår i detta pass: En sammanfattning av arbetsmarknadens utveckling och hur det påverkat stressen på jobbet. Inre stress: Kunskap om stresshantering, avslappning, bråttom-beteende, perfektionism och värderad riktning. Yttre stress: Känn dina rättigheter! Arbetsmiljölagen kräver insatser för att förebygga psykosocial stress. Även Arbetstidslagen har krav för att motverka stress, liksom kollektivavtalet. En genomgång av vad din arbetsgivare är skyldig att göra för att förebygga stress, med exempel från enskilda företag samt en genomgång av Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Vi jobbar i workshop-form där vi varvar teoretiska presentationer, diskussioner, fysiskt försvar och rollspel. Kursen riktar sig enbart till kvinnor.

Kvinnors lön – därför är den lägre. Rusta dig för lönesamtalet! 

Teori som ingår i detta pass: En sammanfattning av kvinnors löneläge i relation till mäns. En analys av varför kvinnor har lägre lön och hur det påverkas av könsuppdelningen i arbetslivet, deltidsarbetsmarknaden och obetalt hemarbete. Vi presenterar begreppen Värdediskriminering och Statistisk diskriminering. Vad säger lagen? Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen och Lagen om anställningsskydd. Så förbereder du dig för ditt lönesamtal och så kan du ha användning av Jämställhetsplan och Lönekartläggning. Vi jobbar i workshop-form där vi varvar teoretiska presentationer, diskussioner, fysiskt försvar och rollspel. Kursen riktar sig enbart till kvinnor.

Sexuella trakasserier och hot – öva på att avvisa ovälkomna inviter 

Teori som ingår i detta pass: Vad är sexuella trakasserier, varför förekommer de och hur kan de stoppas? Hur påverkas du av hot och våld på jobbet? Känn dina rättigheter! Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagens krav på att förebygga och åtgärda problem relaterade till sexuella trakasserier, hot och våld. Vi jobbar i workshop-form där vi varvar teoretiska presentationer, diskussioner, fysiskt försvar och rollspel. Kursen riktar sig enbart till kvinnor.

Kvinna och ledare

Avancerar du på jobbet? Hur hanterar du inre och yttre motstånd? Teori som ingår i detta pass: Sammanfattning av kvinnors villkor vad gäller ledarskap i arbetslivet och förtroendeuppdrag i organisationer. Vad hindrar kvinnors avancemang? Vi presenterar bland annat begreppen Osynlig, Underlägsen, Annorlunda (utifrån Yvonne Hirdmans forskning och diskuterar hur genusförväntningar påverkar kvinnors ledarskap (utifrån Britt-Inger Keisus forskning) Vi jobbar i workshop-form där vi varvar teoretiska presentationer, diskussioner, fysiskt försvar och rollspel. Kursen riktar sig enbart till kvinnor.

Systerskap – förändra tillsammans

Teori som ingår i detta pass: Så har kvinnors rättigheter på jobbet vuxit fram. Så påverkar du genom facket och andra organisationer. Exempel på hur arbetare förändrat problematiska vardagssituationer på sina jobb. ”Systerskap” – så kan vi stötta varandra. Dina rättigheter i Lagen om medbestämmande i arbetslivet och Arbetsmiljölagen Vi jobbar i workshop-form där vi varvar teoretiska presentationer, diskussioner, fysiskt försvar och rollspel. Kursen riktar sig enbart till kvinnor.

Samtliga Bit inte ihop!-kurser innehåller kunskap om dina rättigheter på jobbet samt konkreta övningar på att hantera fysiska och verbala kränkningar, relaterade till deltagarnas arbetsmiljö.

Vi skräddarsyr i förekommande fall innehållet i kurserna utifrån beställarens behov. Det kan till exempel handla om utsatthet i en specifik bransch.

Veta mer, se: Priser, aktuella kurser och Om Bit inte ihop! i media.