Verksamhet 2014

Bit inte ihop! Verksamhetsberättelse 2014

 

Bit inte ihop! Workshops av Rebecka Bohlin och Sara Berg

• 19 januari: Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori, rollspel och fysiskt försvar på tema Härskartekniker och Feministiskt självförsvar, Hökarängen/Stockholm. I samarbete med ABF Stockholm. Öppen för allmänheten. Ca 30 deltagare.

• 9 februari: Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori, rollspel och fysiskt försvar på tema Stress. Tackla inre och yttre stress. Hökarängen/Stockholm. I samarbete med ABF Stockholm. Öppen för allmänheten. Ca 10 deltagare.

• 8 mars: Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori, rollspel och fysiskt försvar på tema Systerskap Förändra tillsammans Kulturhuset/Stockholm. I samarbete med ABF Stockholm. Öppen för allmänheten. Ca 15 deltagare.

• 16 mars: Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori, rollspel och fysiskt försvar på tema Kvinnors lön. Hökarängen/Stockholm. I samarbete med ABF Stockholm. Öppen för allmänheten. Ca 10 deltagare.

• 13 april: Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori och rollspel och fysiskt försvar på tema Sexuella trakasserier hot och våld. Hökarängen/Stockholm. I samarbete med ABF Stockholm. Öppen för allmänheten. Ca 10 deltagare.

• 22 april: 3 tim Bit inte ihop! workshop med teori, rollspel och fysiskt försvar på tema sexuella trakasserier, hot och våld, för Kvinna till Kvinna, i Stockholm. Ca 25 deltagare.

• 24 april: 3 tim Bit inte ihop! workshop med teori, rollspel och fysiskt försvar på tema sexuella trakasserier, hot och våld, för Kvinna till Kvinna, i Stockholm. Ca 25 deltagare.

• 10 maj: 3 tim Bit inte ihop! workshop med teori, rollspel och fysiskt försvar på tema härskartekniker, på Feministiskt Forum, ABF-huset i Stockholm. Öppen för allmänheten. Ca 25 deltagare.

• 11 maj: Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori och rollspel och fysiskt försvar på tema Kvinna och ledare. Hökarängen/Stockholm. I samarbete med ABF Stockholm. Öppen för allmänheten. Ca 6 deltagare.

• 1 juni: Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori och rollspel och fysiskt försvar på tema Systerskap Förändra tillsammans. Hökarängen/Stockholm. I samarbete med ABF Stockholm. Öppen för allmänheten. Ca 10 deltagare.

• 2 juni: Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori och rollspel på tema Härskartekniker, för teknikkonsultföretaget Alten i Göteborg. Ca 25 deltagare.

• 12 juni: Bit inte ihop! 2 tim workshop med teori och rollspel på tema Härskartekniker, på Nordiskt forum i Malmö. Öppen för allmänheten. Ca 15 deltagare

• 13 juni: Bit inte ihop! 2 tim workshop med teori och rollspel på tema Härskartekniker, på Nordiskt forum i Malmö. Öppen för allmänheten. Ca 15 deltagare

• 16–20 juni: Veckolång kurs i Bit inte ihop! Feministiskt självförsvar i hedersrelaterad kontext.

Under den veckolånga kursen fick deltagarna information om kvinno- och hedersrelaterat förtryck, tid till att reflektera över sin egen vardag och utrymme att genomföra konkreta övningar för att hantera förtryck i vardagliga situationer. Vi varvade teoretiska presentationer, diskussioner, fysiskt försvar och rollspel, med fokus på att deltagarna ska öva på att lyssna på sig själva, identifiera sina egna känslor och genom rollspel träna sig i att stå upp för sig själva. Övningar i feministiska självförsvar på olika nivåer: mentalt, verbalt, fysiskt och politiskt. Teoretiska teman: Härskartekniker, Stress, Sexuella trakasserier, Systerskap, Gränssättning i skolan samt Hot, våld och våldtäkt. Målgrupp: unga tjejer med erfarenhet av hedersförtryck, i samarbete med Kvinnors Nätverk och ABF Stockholm. 14 deltagare.

• 4–8 augusti: Veckolång kurs i Bit inte ihop! Feministiskt självförsvar i hedersrelaterad kontext (innehåll: se ovan, men tema Gränssättning på jobbet i stället för i skolan). Målgrupp: vuxna kvinnor med erfarenhet av hedersförtryck, i samarbete med Kvinnors Nätverk och ABF Stockholm. 12 deltagare.

• 23 augusti: 2 tim Bit inte ihop! workshop med teori och rollspel och fysiskt försvar på tema Härskartekniker, för fotbollslag, 16-åriga tjejer, i samarbete med BkBk. Ca 25 deltagare.

• 2 september: Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori och rollspel på tema Härskartekniker, för teknikkonsultföretaget Alten i Stockholm. Ca 25 deltagare.

• 18 september: 2 tim Bit inte ihop! workshop med teori och rollspel och fysiskt försvar på tema Systerskap Förändra tillsammans, för fotbollslag, 16-åriga tjejer, i samarbete med BkBk. Ca 25 deltagare.

 

Bit inte ihop! föreläsningar

• 14 januari: Rebecka Bohlin föreläser utifrån Bit inte ihop! för fackförbundet Vision, på Runö Folkhögskola. Ca 40 deltagare

• 18 februari: Rebecka Bohlin föreläser om kvinnors lön, utifrån Bit inte ihop!, inbjuden av tre fackförbund, i Sundsvall. Ca 100 deltagare.

• 3 mars: Rebecka Bohlin håller lunchföreläsning om kvinnors lön på Runö Folkhögskola. Ca 40 deltagare.

• 5 mars: Rebecka Bohlin föreläser om Bit inte ihop! på biblioteket i Varberg. Ca 50 deltagare.

• 4 juni: Rebecka Bohlin föreläser om Bit inte ihop! tema hantera inre och yttre stress på jobbet, för Roks, Stockholm. Ca 50 deltagare.

• 13 juni: Rebecka Bohlin och Sara Berg föreläser om Bit inte ihop! på Nordiskt Forum, i Malmö. Ca 40 deltagare.

• 11 september: Rebecka Bohlin föreläser om Bit inte ihop! för fackförbundet ST på KTH i Stockholm. Ca 100 deltagare.

• 30 sept: Rebecka Bohlin presenterar fakta och diskuterar kvinnors situation på arbetsmarknaden, för Kommunals styrelse, Stockholm. Ca 20 deltagare.

• 29 nov: Rebecka Bohlin föreläser om Bit inte ihop! för Umeå LS och Umeå Kvinno- och tjejjour, i Umeå. Ca 50 deltagare.

 

Bit inte ihop! i paneldebatter

• 20 februari: Rebecka Bohlin deltar i paneldebatten Hållbart arbetsliv för världens kvinnor, på ABF i Göteborg.

• 4 juni: Rebecka Bohlin deltar i paneldebatt om arbetsmarknad, LO-borgen, Stockholm.

• 13 juni: Rebecka Bohlin deltar i paneldebatt om kvinnors situation på arbetsmarknaden, Folkets hus, Malmö

 

Bit inte ihop! Övrigt

• Rebecka Bohlin och Sara Berg har under 2014 utvecklat en Bit inte ihop! webbkurs om Härskartekniker, i samarbete med Ordfront och Coursio, som publicerades i juni 2014. Kursen bygger på boken Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet, men innehåller dessutom en fördjupning av temat härskartekniker, med flera nyproducerade texter, ljud- och filmklipp samt interaktiva frågedelar.

• Rebecka Bohlin intervjuades om Bit inte ihop! av Svt för programserien En bok en författare.

• Rebecka Bohlin och Sara Berg mötte Berit Ås under Nordiskt Forum i Malmö. Berit Ås rekommenderade boken Bit inte ihop! i sitt tal, inför flera tusen åhörare, på Nordiskt forum.

• Rebecka Bohlin fick ett författarstipendium från Fotokopieringsfonden.