Category Archives: Kontakt

Verksamhet 2014

Bit inte ihop! Verksamhetsberättelse 2014   Bit inte ihop! Workshops av Rebecka Bohlin och Sara Berg • 19 januari Bit inte ihop! 3 tim workshop med teori, rollspel och fysiskt försvar på tema Härskartekniker och Feministiskt självförsvar, Hökarängen/Stockholm. I samarbete med ABF Stockholm. Öppen för allmänheten. Ca 30 deltagare. • 9 februari: Bit inte ihop! 3 [...]

Posted in Kontakt | Comments closed

kortkursen

Kortkursen Bit inte ihop! finns som en kortkurs på endast 3 timmar. Vi kommer två instruktörer till era lokaler; till exempel en arbetsplats, förening eller skola. Kursen innehåller: En presentation av Feministiskt självförsvar och härskartekniker och hur de kan användas. Kunskap om de strukturer som förminskar kvinnor. Konkreta övningar på att hantera kränkningar och besvärliga situationer [...]

Posted in Kontakt | Comments closed

endagskursen

Endagskursen Bit inte ihop! finns som endagskurs. Vi kommer två instruktörer till era lokaler; till exempel en arbetsplats, förening eller skola, vanligtvis fredagar, klockan 9–16. Kursen innehåller: En presentation av Feministiskt självförsvar och härskartekniker och hur de kan användas. Kunskap om de strukturer som förminskar kvinnor. Konkreta övningar på att hantera fysiska och verbala kränkningar. [...]

Posted in Kontakt | Comments closed

tredagarskursen

Tredagarskursen Bit inte ihop! finns som tredagarskurs. Vi kommer två instruktörer till era lokaler; till exempel en arbetsplats, förening eller skola. Vi rekommenderar att kursen förläggs till tre heldagar över tre veckors tid, men den ges även som intensivkurs över tre dagar i rad. Kursen finns som Steg 1 och Steg 2. Bit inte ihop!  Steg [...]

Posted in Kontakt | Comments closed

Terminskursen

Terminskursen Bit inte ihop! finns som terminskurs (Steg 1 och Steg 2). Vi kommer två instruktörer till era lokaler; till exempel en arbetsplats, förening eller skola. Kursen omfattar 6 träffar, dag- eller kvällstid. Varje kurstillfälle är 3 timmar. Bit inte ihop!  Terminskurs Steg 1 innehåller: En genomgång av Feministiskt självförsvar och härskartekniker och hur de kan [...]

Posted in Kontakt | Comments closed

Vad är feministiskt självförsvar?

Vad är feministiskt självförsvar? På Bit inte ihop!-kurser övar vi på feministiskt självförsvar på olika nivåer: mentalt, verbalt, fysiskt och politiskt. Mentalt försvar Genom att förmedla kunskap om kvinnors villkor på arbetsmarknaden, kunskap om feministisk teori och om härskarteknikerna med hjälp av exempel från enskilda arbetsplatser, vill vi ge en överblick på samhällsnivå som förhoppningsvis [...]

Posted in Kontakt | Comments closed

Härskartekniker

  Härskartekniker En metod för att upptäcka att människor behandlas olika på jobbet är att spana efter härskartekniker. Teorierna om härskartekniker har visat sig vara användbara i många sammanhang, för att synliggöra informella maktstrukturer. Alla kan visserligen utöva härskartekniker, både medvetet och omedvetet. Men som själva begreppet ”härskartekniker” antyder handlar det om att utöva makt [...]

Posted in Kontakt | Comments closed

Feminism på jobbet?

Behövs feminism på jobbet?   Det är när vi lägger samman uppgifter om lön, arbetsmiljö, ohälsa, deltidsarbetslöshet, karriärsutveckling och kvinnors dubbelarbete med mera som strukturen att kvinnor och män inte har samma villkor blottläggs. Hade det bara varit en enstaka arbetsplats som framför allt befordrat män skulle det ju kunna vara en slump. Hade det bara varit [...]

Posted in Kontakt | Comments closed